Close

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม. เขต ๑

วันที่ 2- 4 ก.ค.60 ได้ประชุมปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันและวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ได้ข้อสรุปดังนี้

 1. เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จะเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป (โดยมีเกณฑ์การแข่งขันดังนี้)
 2. ปีนี้มีโปรแกรมระบบกลุ่มโรงเรียน ให้กับ สพป.ทุกเขต โดยสามารถออกเกียรติบัตรได้ ทดลองใช้ที่ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 256
 3. การอบรม admin เขตพื้นที่ในแต่ละภาค จะเริ่มจัดตั้งแต่ ปลายเดือนกรกฎาคม และต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
 4. การจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จัดงานที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
 5. กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคดังนี้
  • ภาคเหนือ จ.กำแพงเพชร                          วันที่13-15 ธันวาคม 2560
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น             วันที่ 17-19 ธันวาคม 2560
  • ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.นครนายก        วันที่ 4-6 มกราคม 2561
  • ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี                             วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ได้แบ่งโซนการแข่งขันไว้ ดังนี้

Event Details

Location

นครนายก

Date:

4 Jan

Time:

09:00 AM

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา