Close

ร่วมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ด้วย วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการ “ ๑ ไตรมาสแห่งความดีงาม ๓ เดือนแห่งการสร้างบารมี

สร้างคุณงามความดี มุงหลังคา บูรณปฏิสังขรณ์” โดยจัดให้มีการเทศน์มหาชาติ ขึ้นทุกวันอาทิตย์ ตลอด ๓ เดือน กาลพรรษานี้

โรงเรียนฐานปัญญา  มองเห็นความสำคัญของประเพณีอันดีงามดังกล่าว เห็นชอบเข้าร่วมฟังเทศน์มหาชาติใน วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๖๕๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสะพานบุญมายังผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฐานปัญญา ได้ร่วมอนุโมทนา และเรียนเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโดยที่ประสงค์เดินทางไปพร้อมกับทางโรงเรียน สามารถแจ้งความประสงค์ตามหนังสือตอบรับที่แนบมาพร้อมกำหนดการ ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมายังท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมอนุโมทนาบุญโครงการดังกล่าว.

 

ดาว์นโหลดกำหนดการได้ ที่นี้

อ่านเพิ่มเติม

Event Details

Location

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

Date:

13 Aug

Time:

12:00 AM

Site Login
Lost your password?

(close)
ปิดโหมดสีเทา